วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561
1  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2561
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างอัดผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง