วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแตน-ท่าอุแท (บ้านคลองครามเหนือ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าอม-สะพานผู้ใหญ่ปล่อง (บ้านป่าอม) ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาวง (บ้านคลองคราม) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยผสมร้อนและยางผสมแอสฟัลท์ Css-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวัง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1704 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนทราย - บ่อวัว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง