วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย-บ่อโยก หมู่ที่ 13 บ้านเขาหลวง ตำบลปากแพรก
20  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก
20  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
20  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด -ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องมือตัดถ่างระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง