วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกระจายสินค้าการเกษตรชุมชนตลาดบ้านใน หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1704 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง