วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำ (MORTAR RIPRAP) ถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2565
ซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบโล่งเตีัย 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด (ศพด.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง