วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงฮอร์นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาวิ้นแขวนลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
11  ม.ค. 2567
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต ขนาด 1188x457x183 มม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง