วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยางมะตอยผสมร้อนและยางผสมแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง