วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ล๊อคเกอร์ 12 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
เช่าเครื่องเสียงพร้อม เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล การละเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานเดินสายไฟทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการสัมมนา การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGs) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง