วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นก์สี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชุมชนปลอดภัยนำร่อง) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งปรับปรุง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง