วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน (ประชาชน) ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถเกรด ทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถบด หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมผูกผ้าเต้นท์ประะาน ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อเสื้อคอปกพิมพ์ลาย ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง