วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง (รร.บ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำตกคลองน้อย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 เครื่อง (รร.บ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง