วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเต้นท์ในวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์ -คลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานถนนสายห้วยคุต-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง