วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยางมะตอยผสมร้อนและยางผสมแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ยากำจัดวัชพืชและน้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง