วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบครัชรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างขุดตักวัสดุ (หินผุ) พร้อมขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 30x30x50 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง