วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1704 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อระบายน้ำ (MORTAR RIPRAP) ถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)