วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยางมะตอยผสมร้อนและยางผสมแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ยากำจัดวัชพืชและน้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)