วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างนำรถบดหมายเลยทะเบียน ตค 7161 สฎ เข้าตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดสระน้ำทุ่งลุ่มนก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถเกรด ทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง