วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยน้ำตกกลางทอง (จุดนายทวี) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการยกระดับบดอัดถนนสายศาลาหมู่บ้าน-ถนนนายจำรัส บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการยกระดับบดอัดถนนสายหน้า รร.บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ต่อเขต หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบด ทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยน้ำขาว-ห้วยโศก (นายพายุ รองเมือง) บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 078450001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง