วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล การละเล่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียงพร้อม เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำไม้พายเรือ จำนวน 12 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง