วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย หุ้มหนัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก พร้อมกระจก 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างล้าง,เช็คแอร์และย้ายคอล์ยร้อนแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง