วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อกระทะล้อรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ จำนวน 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างติดฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง