วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อยางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล การละเล่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียงพร้อม เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำไม้พายเรือ จำนวน 12 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง