วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบครัชรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างขุดตักวัสดุ (หินผุ) พร้อมขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 30x30x50 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง