วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซ่อมเครื่องพิมพ์ และซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ICT โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
13  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อปั๊มซัมเมอร์ส 1.5 HP 220V 14 ใบพัด ท่อดูด 1 1/2 นิ้ว ดูดลึก 30-84 เมตร ปริมาณน้ำ 1.8-5.4 ลบ.ม./ชม. ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Colour Laser Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง