วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแตน-ท่าอุแท (บ้านคลองครามเหนือ) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าอม-สะพานผู้ใหญ่ปล่อง (บ้านป่าอม) ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาวง (บ้านคลองคราม) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยผสมร้อนและยางผสมแอสฟัลท์ Css-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวัง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง