วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 16 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 16 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อม/เปลี่ยนประตูสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดดรับแขก (โซฟาหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง