วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (มีมอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กพร้อมชั้นวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำแบบตัวยู ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำวารสารปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง