วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 3 ขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ รถบรรทุก ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 5756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง