วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสวนสาธารณะและสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติ น้ำตกวิภาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10