วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - รอบสระ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างตามระยะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างนำรถบดหมายเลยทะเบียน ตค 7161 สฎ เข้าตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง