วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อชุดการแสดงเปิดสนามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกวิภาวดี(บ้านใน) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง