วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำและตกแต่งแท่นคบเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อตามโครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
เช่าตามโครงการแข่งขันกรีฑากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างตามโครงการแข่งขันกรีทากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ จำนวน 625 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อถังแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)