วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XEA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดียมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)