วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน
7  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม - ป่าอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย - ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง - ป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างติดคิ้วคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง