วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อแผ่น Pads สำหรับกระตุ้นหัวใจ (CPR-D-Pads) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อแผ่น Pads สำหรับกระตุ้นหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ
11  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง