วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแผงกั้นจราจรเหล็ก จำนวน 54 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดถนน หมายเลขครุภัณฑ์ 092 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับลดระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel spacing) และบรรจุคลื่นความถี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน