วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 1,125 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ 4383 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถขุดไฮดรอลิค (รถแบ็คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถขุดไฮดรอลิค (รถแบ๊คโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ทะเบียน กค 7970 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเครื่องครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์-บ้านท่าโก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)