วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 ต.ปากแพรก ต่อเขตดอนดาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง หมู่ที่ 2
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง-ป่าอม หมู่ที่ 6
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์-บ้านท่าโก หมู่ที่ 9
30  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7
29  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง