วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการขุดวางท่อ ศสล.ศก. 1.00 ม. พร้อมขนย้ายเสาเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XEA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดียมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง