วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสวนสาธารณะและสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติ น้ำตกวิภาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต๊นผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง