วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ีที่ 12
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12
27  ส.ค. 2562
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบริเวณซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเรียงหินกันตลิ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง