วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ๋อมแซมรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อชุดการแสดงเปิดสนามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านขุนเดช-ห้วยคุด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้องใหม่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)