วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อถังแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขต จ.นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างอัดถังเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
รถบรรทุก(ดีเซล)
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง