วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเวรภัณ์ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 16 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 16 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง