วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำแบบตัวยู ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำวารสารปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อผงเคมีแห้ง บรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง