วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างขุดตักวัสดุ (หินผุ) พร้อมขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 30x30x50 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมประตูหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อยางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัล การละเล่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง