วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง