วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างตามโครงการพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ อบต.ปากแพรก ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถน้ำ ทะเบียน ผ 4383 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจัก(รถขุดไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง