วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสวนสาธารณะและสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติ น้ำตกวิภาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง