วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโต๊ะเต๊นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านคลองกัด
26  ธ.ค. 2561
ซื้อของขวัญของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างกำจัดขยะเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง