วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้านลูกหมี-เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง
25  ก.ย. 2561
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 ซอยอู่ช่างแก้ว
25  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง-เขาหลวง หมู่ที่ 13
25  ก.ย. 2561
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อแผ่น Pads สำหรับกระตุ้นหัวใจ (CPR-D-Pads) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อแผ่น Pads สำหรับกระตุ้นหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง