วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
จ้างตามโครงการแข่งขันกรีทากีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ จำนวน 625 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อถังแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขต จ.นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างอัดถังเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง