วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
รถบรรทุก(ดีเซล)
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวีสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2562
ซื้อกระบองไฟและไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง