วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายไหม ตอนที่ 2 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายบ้านดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง