วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมซอยไม้ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงดาดคอนกรีตพร้อมถนน สายบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม - อนามัยบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป)
5  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อยางรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง