วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อแผ่น Pads สำหรับกระตุ้นหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0700 สฎ
11  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 1,125 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ 4383 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง