องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 80]
 
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 77]
 
  ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคั...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 65]
 
  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษ...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 49]
 
  การประหยัดพลังงาน[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 104]
 
  วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 282]
 
  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562[วันที่ 2019-03-06][ผู้อ่าน 393]
 
  การรณรงค์ลดโลกร้อน[วันที่ 2019-03-01][ผู้อ่าน 107]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย [วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 1515]
 
  ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[วันที่ 2016-06-20][ผู้อ่าน 828]
 
  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-04-07][ผู้อ่าน 743]
 
  ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช[วันที่ 2015-10-23][ผู้อ่าน 822]
 

หน้า 1|2|3