องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล...[วันที่ 2021-03-26][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำ...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 55]
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 135]
 
  ลดปริมาณขยะ ง่ายนิดเดียวด้วยหลัก 3R[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 135]
 
  ประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคั...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 112]
 
  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชม. วันเข้าพรรษ...[วันที่ 2020-10-30][ผู้อ่าน 83]
 
  การประหยัดพลังงาน[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 140]
 
  วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ 18 พฤษภาคม ของทุกปี[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 322]
 
  กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2562[วันที่ 2019-03-06][ผู้อ่าน 445]
 
  การรณรงค์ลดโลกร้อน[วันที่ 2019-03-01][ผู้อ่าน 148]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย [วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 1548]
 
  ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[วันที่ 2016-06-20][ผู้อ่าน 861]
 

หน้า 1|2|3|4