องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 20 ต.ค. 2564 ]29
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]15
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]14
4 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]25
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]80
6 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 18 ก.ย. 2563 ]26
7 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]14
8 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 10 ก.ค. 2563 ]24
9 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]115
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 27 พ.ค. 2563 ]98
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]111
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 ธ.ค. 2562 ]107
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 14 ต.ค. 2562 ]103
14 ประกาศ อบต.ปากแพรก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 1 ต.ค. 2562 ]95
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]108
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 ก.ค. 2562 ]105
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 16 พ.ค. 2562 ]105
18 คลังความรู้ (KM) งานการเจ้าหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2562 ]226
19 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2561 ]91