องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]12
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 ก.พ. 2564 ]12
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]73
4 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]71
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 พ.ค. 2563 ]69
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรัโยชน์ส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2563 ]73
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]75
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]77
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 19 พ.ค. 2563 ]69
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]75
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]71
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 พ.ค. 2563 ]69
13 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2563 ]84
14 รายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ค. 2563 ]71
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ค. 2563 ]81
16 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 8 ต.ค. 2562 ]75
17 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]75
18 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 7 ต.ค. 2562 ]74
19 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2562 ]75
20 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]74
 
หน้า 1|2