องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบการใช้รถและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
2 รายงานผลการตรวจสอบภายในสำหรับงวดการตรวจสอบประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]10
3 รายงานการสอบทานการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]11
4 รายงานการตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]11
5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]12